Špičkové právní služby pro obchodní společnosti i fyzické osoby

divider

Vaše právní záležitosti vyřešíme v co nejkratším čase a co nejefektivněji díky našim zkušenostem, osobnímu přístupu i neustálému sledování vývoje v oblasti práva.

Znalosti a zkušenosti právníků naší advokátní kanceláře pokrývají všechny hlavní právní oblasti a proto vám můžeme poskytnout právní služby v nejširším možném rozsahu. Klíčovými oblastmi pro nás jsou :

  • Právní služby pro obchodní společnosti.
  • Sepsání a uzavírání smluv, jednání při uzavírání smluv, posuzování smluvní dokumentace a jiných právních listin, posuzování smluv a dokumentů uzavíraných s bankami; zakládání a registrace nových korporací.
  • Pořádání valných hromad, fúze a akvizice, joint ventures, due diligence, zánik společností s likvidací nebo s právním nástupcem, získání podnikatelských oprávnění.
  • Právní zastupování – vedení obchodních sporů i civilněprávních sporů; bezplatné zastupování v exekuci; známkoprávní zastoupení.
  • Komplexní úprava právních náležitostí elektronického obchodování; právo informačních technologií, telekomunikační právo, právo mezinárodního obchodu, franšízing, daňové poradenství.
  • Právní služby pro fyzické osoby.
  • Zastupování v soudních řízeních i před správními orgány, vypracování a připomínkování veškerých smluv, zastupování ve věcech rodinného práva, tj. ve sporech o výživné, rozvodech i při vypořádání společného jmění manželů.

Novela občanského zákoníku se týká všech lidí i firem a ovlivňuje nejednu oblast vašeho života. Potřebujete poradit? Řešíte právní situaci podle nového občanského zákoníku?

Poskytujeme svým klientům kvalitní a komplexní právní služby související s rekodifikací Občanského zákoníku.

Chcete se rychle zorientovat? Připravili jsme pro vás přehledný rozcestník informací o novém občanském zákoníku.

Názory, výklady, zkušenosti, komentáře k občanskému zákoníku najdete na www.obcanskyzakonik2014.cz.


separator