Špičkové právní služby pro obchodní společnosti i fyzické osoby

divider

Občanské právo

separator

 • rodinné právo – příprava všech nezbytných smluv k tomu, aby váš rozvod mohl proběhnout co nejrychleji.Příprava žalob a podání k soudu v případě, že se nejste schopni či se nechcete dohodnout s vašim partnerem na výchově a výživě vašich nezletilých dětí, případně s rozvodem nesouhlasíte, či se chcete rozvést i přes nesouhlas vašeho partnera.
 • rozvody – sporné i nesporné
 • úprava styku s dětmi
 • výživné na nezletilé i zletilé potomky
 • výživné nerozvedeného i rozvedeného manžela
 • smlouvy o vypořádání společného jmění manželů
 • problematika společného jmění manželů, jeho zúžení, případně rozšíření
 • nemovitosti
 • koupě, dary, zástavy, věcná břemena in rem/in persona
 • vypracování  a posouzení veškerých smluv týkajících se věcí movitých i nemovitých
 • zastupování v dědickém řízení
 • zastupování před soudy všech stupňů a jinými státními orgány
 • byty a nebytové prostory
 • ochrana osobnosti
 • právo duševního vlastnictví
 • ochranné známky, užitné vzory, patenty
 • zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví

separator