Špičkové právní služby pro obchodní společnosti i fyzické osoby

divider

O nás

separator

Filosofie advokátní kanceláře

Za dosavadními úspěchy naší advokátní kanceláře se skrývá především práce pozitivně smýšlejících ambiciózních lidí, kteří jsou schopni hledat efektivní řešení nejrůznějších právních problémů.

Máme odhodlání porážet své protivníky, orientujeme se na moderní formy komunikace a vyznačujeme se schopností pružně absorbovat nové poznatky.

Klíčový je osobní přístup ke každému klientovi a snaha najít pro klienta vždy to nejvýhodnější řešení. Tímto řešením však nutně nemusí být po několika letech a perném boji vyhraný soudní spor, ale často je nejvýhodnější cestou nalezení smírného řešení. Je třeba si uvědomit, že v řadě sporů jsou právní zástupci, kteří nejsou zatíženi emocemi a vzájemnou nevraživostí sporných stran, schopni překvapivě rychle nalézt východisko, které je pro naše klienty nejméně bolestivým řešením.

Můžete si být jisti tím, že jakmile převezmeme Vaše právní zastoupení uděláme pro Váš úspěch maximum, protože Váš úspěch je i našim úspěchem a naopak. Sportovní terminologií řečeno – když už jdeme na hřiště, tak vždy s cílem vyhrát! A vítězství má mnoho podob!

Naše klíčové hodnoty

Důvěra

Ta je základem vztahu mezi vámi a advokátem. Advokát je nejenom Váš právní zástupce, ale někdy i zpovědník a psycholog. Vzájemná důvěra mezi klientem a advokátem je pro fungování spolupráce a úspěšné řešení Vaší právní situace naprosto nezbytná a proto je tato hodnota v naší kanceláři rozhodující.

Právní jistota

Informace, které od nás dostanete, budou vždy opřeny o konkrétní ustanovení zákona či příslušné judikáty. Ne vždy Vám odpovíme hned na všechny Vaše dotazy, protože se domníváme, že advokát nikdy nemůže pouze odhadovat.
Ctíme zásadu, že krátké či důkladnější studium zákona či souvisejícího rozsudku je užitečnější než pouhá úvaha či pátrání v paměti a rozhodně od nás neuslyšíte frázi, že na vaše dotazy odpovíme dříve, než se zeptáte.
Považujeme dále za nezbytné, aby si klient mohl být jist tím, že komunikace s advokátem a zasílané dokumenty nebudou přístupny třetím osobám, naše advokátní kancelář proto klientům nabízí možnost zabezpečení zaručeným elektronickým podpisem, heslováním dokumentů.

Flexibilita

Samozřejmostí je, že každý klient obdrží kontakt na mobilní telefon advokátů, který je v provozu prakticky nepřetržitě.

Pojem úřední hodiny neznáme, protože dobře víme, že klient svým případem žije a má často neodkladnou potřebu dotázat se svého advokáta, případně ho o něčem informovat hned, jakmile ho příslušná skutečnost napadne. Těmto Vašim potřebám se snažíme vycházet maximálně vstříc a snažíme se být pro Vás v co nejširší míře k dispozici, a to jak prostřednictvím mobilního telefonu, tak emailu.

Flexibilita však neznamená pouze dosažitelnost, znamená především to, že dokážeme pružně reagovat nejen na klientem, soudem či odpůrcem nově sdělené skutečnosti, ale samozřejmě i na neustálé změny legislativy a nejnovější judikaturu a protože všechny tyto skutečnosti mohou mít bezprostřední vliv na váš případ, musí se tak pochopitelně vyvíjet i naše názory na nejlepší způsob jeho řešení. Vy se díky tomuto přístupu můžete spolehnout, že vždy se budeme snažit najít a prosadit řešení, které bude pro Vás za daných okolností tím optimálním.


separator