Špičkové právní služby pro obchodní společnosti i fyzické osoby

divider

Právní služby

separator

Právní zastoupení

Zastoupíme Vás ve všech řízeních před soudy, rozhodci, správními úřady, bankami i v jednáních s partnery – obchodními či životními.
Jste obchodní společnost či fyzická osoba a chcete řešit efektivně pohledávky? Pomůžeme vám rádi i zdarma.

Právní poradenství

Podnikání i běžný život přináší nejrůznější situace, v nichž můžete být znevýhodněni neznalostí příslušného zákona nebo v nichž vám naopak znalost příslušné právní úpravy může ušetřit řadu starostí, nedorozumění, času či peněz. V těchto situacích jsme tady pro vás, abychom vám odborně a s maximálním nasazením poradili, jak nejlépe postupovat.
O naše zkušenosti se při právním zastupování klientů a poskytování odborného právního poradenství můžete opřít zejména v následujících právních oblastech:

Trestní právo
Občanské právo
Obchodní právo
Pracovní právo,
Správní právo
Ochrana autorských a průmyslových práv
Známko-právní zastoupení

Není vám tato právní mluva srozumitelná a rádi byste věděli, zda vám dokážeme pomoci? Podívejte se na časté situace, ve kterých se můžete ocitnout.
Časté podnikatelské, pracovní a životní situace, kde je vhodné využít právní poradenství.

Sepisování smluv a jiných právních listin a jejich posuzování

Smluvní vztahy, které vyžadují písemnou smlouvu jsou běžné a právě úprava práv a povinností smluvních stran ve smlouvě je klíčová. Proto doporučujeme pečlivě zvážit, zda smlouvu zvládnete připravit sami, popř. s pomocí smluvních vzorů z internetu. Špatně a neodborně sepsaná smlouva pocházející ze vzorů dostupných na internetu má závažné následky, např. neplatnost smlouvy. Je vždy levnější nechat si u nás smlouvu vypracovat, než nekvalitní smlouvu následně měnit či u soudu bojovat s jejími následky.

V činnosti naší advokátní kanceláře tvoří podstatnou část prací příprava a sepisování smluv. Jsme připraveni vám pomoci se sepsáním smlouvy i dalších právních listin. Rádi také posoudíme vaše existující či chystané smlouvy.

Mezi nejčastěji využívané smlouvy či právní listiny patří:

 • smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem
 • smlouva o převodu družstevního podílu pro družstevní byt,
 • smlouva o dílo,
 • smlouva o půjčce,
 • smlouva o postoupení pohledávky,,
 • smlouva převodu obchodního podílu,
 • pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce,
 • směnka vlastní, směnka cizí,
 • smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem.

Zakládání firem, obchodních společností, fundací a jiných právnických osob

Chcete začít podnikat prostřednictvím nové obchodní společnosti ? Při zakládání společnosti se setkáte s vysokou byrokratickou zátěží. Vše však můžete nechat na nás. Díky našim zkušenostem proběhne založení firmy rychle a bez chyb.

Proč využít službu založení firmy na míru:

 • Rychlé a bezchybné založení společnosti díky zkušenostem našich specializovaných právníků.
 • Úspora vašeho času – vše jde rychle, zajistíme veškeré potřebné dokumenty, zápisy, registrace, zpracování a podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku atd.
 • Cena nejvyužívanějšího založení společností s.r.o je pevně daná a konečná.

Potřebujete firmu ihned?
Nově založená firma (ready made firma) na prodej zde.

Dokážeme rychle založit tyto typy společností a organizací:

Založení obchodní společnosti:

 • založení s.r.o. (založení společnosti s ručením omezeným),
 • založení akciové společnosti,
 • založení družstva,
 • založení komanditní společnosti
 • založení veřejné obchodní společnosti.

Založení organizací:

 • založení nadace a fundace,
 • založení občanského sdružení.

Založení podnikatelských subjektů sui generis:

 • založení sdružení podnikatelů,
 • založení tichého společenství.

Posuzování smluvní dokumentace uzavírané s bankami

Berete si úvěr či hypotéku a nejste si jisti, zda vám banka nedala nevýhodné podmínky?

Využijte naše zkušenosti z bankovního sektoru, zvláště v oblasti smluvní dokumentace uzavírané při poskytování úvěrů. Rádi vám pomůžeme s:

 • posouzení úvěrových smluv,
 • posouzení zástavních smluv,
 • posouzení směnečných dohod,
 • posouzení vinkulací pojistných plnění a jiných zajišťovacích smluv vyžadovaných bankami.

Analýza internetového podnikání e-Shop Due Diligence /e-SDD/

Máte internetový obchod či e-shop? S jeho provozováním je spojená celá řada právních předpisů a náležitostí. Rádi vám pomůžeme zorientovat se v právních předpisech týkajících se elektronických obchodů.
Posoudíme, zda je vaše podnikání na internetu v souladu s českými i evropskými předpisy.

[calltoaction url=“/pravni-sluzby/pravni-sluzby-pro-internetove-podnikani/“ style=“red“ usebutton=“yes“ buttontext=“Více informací zde“] Zjistěte, co zahrnuje analýza vašeho internetového obchodu či e-shopu z pohledu práva.

Komplexní úprava právních náležitostí elektronického obchodování

Chcete začít provozovat internetový obchod či e-shop? Nebo již provozujete a chcete se dobře pojistit proti všem právním rizikům s tím spojeným?

Nastavíme veškeré vaše právní náležitosti týkající se provozování vašeho internetového obchodu či e-shopu tak, abyste podnikali bez rizika a vyhověli všem požadavkům kladeným českými a evropskými právními předpisy na prodej zboží a služeb přes internet.

Více o právních službách pro všechny elektronické obchody se dozvíte zde.

Známko-právní zastoupení

Chcete si nechat zapsat ochrannou známku? Nebo myslíte, že někdo zneužil jméno vaší firmy?
Nabízíme komplexní právní servis týkající se ochranných známek, tedy známkoprávní agendy.
Mezi naše služby patří:

 • provedení základní rešerše,
 • zastoupení klienta v přihlašovacím řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví,
 • zajištění zápisu ochranné známky,
 • případná ochrana práv klienta prostřednictvím uplatňování institutu námitek proti zápisu shodné či podobné známky, pravděpodobnosti záměny apod.,
 • případné další zastupování u úřadu v určovacích a zrušovacích řízeních

Více o této službe se můžete dozvědět zde.

Právo informačních technologií

Komplexní právní služba zahrnuje veškeré aspekty, které s informačními technologiemi souvisejí a které podnikatelé často podceňují. Přitom zákony především na ochranu spotřebitele a na ochranu soukromí (osobní údaje, antispamový zákon), kladou na podnikatele značné požadavky, při jejichž nesplnění může být subjekt pokutován či dokonce trestně stíhán.
Díky našim bohatým zkušenostem v oblasti pořizování technologií (nákup hardware, vytváření software na míru i nákup licencí) vám můžeme asistovat od prvních úvah o volbě vhodného řešení pro Vaši firmu.
Oblasti právních služeb:

1. Ochrana osobních údajů – GDPR

 • Identifikace rizik (informační systémy, e-shopy, webové stránky, dotazníky, kamerové systémy, fotopasti, sledování zaměstnanců).
 • Právní poradenství včetně poskytnutí řešení na míru (návrh souhlasů subjektu údajů, splnění registrační povinnosti, informování subjektu údajů apod.).
 • Zastupování při jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

2. Smlouvy o vytvoření informačního systému (software), jeho implementaci a správě

 • Dohody o mlčenlivosti.
 • Příprava smluv o vývoji informačních systémů.
 • Úprava práv duševního vlastnictví k vytvářenému software (outsourcing IT služeb, zaměstnanecké právo).
 • SLA smlouvy.

3. Nákup a prodej software

 • Revize či příprava licenčních a podlicenčních smluv a podmínek.
 • Distribuční smlouvy (včetně mezinárodních).

4. Ochrana autorských práv

 • Zastupování ve sporech ohledně zásahů do autorských práv, ochranných známek, doménových jmen.

5. Úprava podmínek provozování elektronického obchodu

 • Spotřebitelské právo.
 • Koncipování obchodních podmínek.
 • Návrh reklamačního řádu.

6. Nevyžádaná obchodní sdělení

 • Revize a úprava režimu zasílání obchodních sdělení.

separator